Framtidsmål-Aktiviteter
Mattes önskemål med hunderiet är att vi skall bli ett
bra team och ha ett bra samspel med varandra.

Tanken är att vi skall komma ut och tävla så småningom.

Ännu är vi bara i nybörjarstadiet och förhoppningsvis
kommer vi att hitta den grenen som passar oss under
resans gång.

Tiden får utvisa vad det blir i slutändan.

Upp